Added Day 8 Part 1 Solution

main
Nichole Mattera 2 years ago
parent c9abcd63f2
commit 489bbbd1ca
  1. 125
      Day 8/README.md
  2. 200
      Day 8/input
  3. 118
      Day 8/main.go

@ -0,0 +1,125 @@
# Day 8: Seven Segment Search
You barely reach the safety of the cave when the whale smashes into the cave mouth, collapsing it. Sensors indicate another exit to this cave at a much greater depth, so you have no choice but to press on.
As your submarine slowly makes its way through the cave system, you notice that the four-digit [seven-segment displays](https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display) in your submarine are malfunctioning; they must have been damaged during the escape. You'll be in a lot of trouble without them, so you'd better figure out what's wrong.
Each digit of a seven-segment display is rendered by turning on or off any of seven segments named `a` through `g`:
```
0: 1: 2: 3: 4:
aaaa .... aaaa aaaa ....
b c . c . c . c b c
b c . c . c . c b c
.... .... dddd dddd dddd
e f . f e . . f . f
e f . f e . . f . f
gggg .... gggg gggg ....
5: 6: 7: 8: 9:
aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa
b . b . . c b c b c
b . b . . c b c b c
dddd dddd .... dddd dddd
. f e f . f e f . f
. f e f . f e f . f
gggg gggg .... gggg gggg
```
So, to render a `1`, only segments `c` and `f` would be turned on; the rest would be off. To render a `7`, only segments `a`, `c`, and `f` would be turned on.
The problem is that the signals which control the segments have been mixed up on each display. The submarine is still trying to display numbers by producing output on signal wires `a` through `g`, but those wires are connected to segments **randomly**. Worse, the wire/segment connections are mixed up separately for each four-digit display! (All of the digits **within** a display use the same connections, though.)
So, you might know that only signal wires `b` and `g` are turned on, but that doesn't mean **segments** `b` and `g` are turned on: the only digit that uses two segments is `1`, so it must mean segments `c` and `f` are meant to be on. With just that information, you still can't tell which wire (`b`/`g`) goes to which segment (`c`/`f`). For that, you'll need to collect more information.
For each display, you watch the changing signals for a while, make a note of **all ten unique signal patterns** you see, and then write down a single **four digit output value** (your puzzle input). Using the signal patterns, you should be able to work out which pattern corresponds to which digit.
For example, here is what you might see in a single entry in your notes:
```
acedgfb cdfbe gcdfa fbcad dab cefabd cdfgeb eafb cagedb ab | cdfeb fcadb cdfeb cdbaf
```
(The entry is wrapped here to two lines so it fits; in your notes, it will all be on a single line.)
Each entry consists of ten **unique signal patterns**, a `|` delimiter, and finally the **four digit output value**. Within an entry, the same wire/segment connections are used (but you don't know what the connections actually are). The unique signal patterns correspond to the ten different ways the submarine tries to render a digit using the current wire/segment connections. Because `7` is the only digit that uses three segments, `dab` in the above example means that to render a `7`, signal lines `d`, `a`, and `b` are on. Because `4` is the only digit that uses four segments, `eafb` means that to render a `4`, signal lines `e`, `a`, `f`, and `b` are on.
Using this information, you should be able to work out which combination of signal wires corresponds to each of the ten digits. Then, you can decode the four digit output value. Unfortunately, in the above example, all of the digits in the output value (`cdfeb fcadb cdfeb cdbaf`) use five segments and are more difficult to deduce.
For now, **focus on the easy digits**. Consider this larger example:
```
be cfbegad cbdgef fgaecd cgeb fdcge agebfd fecdb fabcd edb | fdgacbe cefdb cefbgd gcbe
edbfga begcd cbg gc gcadebf fbgde acbgfd abcde gfcbed gfec | fcgedb cgb dgebacf gc
fgaebd cg bdaec gdafb agbcfd gdcbef bgcad gfac gcb cdgabef | cg cg fdcagb cbg
fbegcd cbd adcefb dageb afcb bc aefdc ecdab fgdeca fcdbega | efabcd cedba gadfec cb
aecbfdg fbg gf bafeg dbefa fcge gcbea fcaegb dgceab fcbdga | gecf egdcabf bgf bfgea
fgeab ca afcebg bdacfeg cfaedg gcfdb baec bfadeg bafgc acf | gebdcfa ecba ca fadegcb
dbcfg fgd bdegcaf fgec aegbdf ecdfab fbedc dacgb gdcebf gf | cefg dcbef fcge gbcadfe
bdfegc cbegaf gecbf dfcage bdacg ed bedf ced adcbefg gebcd | ed bcgafe cdgba cbgef
egadfb cdbfeg cegd fecab cgb gbdefca cg fgcdab egfdb bfceg | gbdfcae bgc cg cgb
gcafb gcf dcaebfg ecagb gf abcdeg gaef cafbge fdbac fegbdc | fgae cfgab fg bagce
```
Because the digits `1`, `4`, `7`, and `8` each use a unique number of segments, you should be able to tell which combinations of signals correspond to those digits. Counting **only digits in the output values** (the part after `|` on each line), in the above example, there are `26` instances of digits that use a unique number of segments (highlighted above).
**In the output values, how many times do digits `1`, `4`, `7`, or `8` appear?**
# Part Two
Through a little deduction, you should now be able to determine the remaining digits. Consider again the first example above:
```
acedgfb cdfbe gcdfa fbcad dab cefabd cdfgeb eafb cagedb ab | cdfeb fcadb cdfeb cdbaf
```
After some careful analysis, the mapping between signal wires and segments only make sense in the following configuration:
```
dddd
e a
e a
ffff
g b
g b
cccc
```
So, the unique signal patterns would correspond to the following digits:
- `acedgfb`: `8`
- `cdfbe`: `5`
- `gcdfa`: `2`
- `fbcad`: `3`
- `dab`: `7`
- `cefabd`: `9`
- `cdfgeb`: `6`
- `eafb`: `4`
- `cagedb`: `0`
- `ab`: `1`
Then, the four digits of the output value can be decoded:
- `cdfeb`: `5`
- `fcadb`: `3`
- `cdfeb`: `5`
- `cdbaf`: `3`
Therefore, the output value for this entry is `5353`.
Following this same process for each entry in the second, larger example above, the output value of each entry can be determined:
- `fdgacbe cefdb cefbgd gcbe`: `8394`
- `fcgedb cgb dgebacf gc`: `9781`
- `cg cg fdcagb cbg`: `1197`
- `efabcd cedba gadfec cb`: `9361`
- `gecf egdcabf bgf bfgea`: `4873`
- `gebdcfa ecba ca fadegcb`: `8418`
- `cefg dcbef fcge gbcadfe`: `4548`
- `ed bcgafe cdgba cbgef`: `1625`
- `gbdfcae bgc cg cgb`: `8717`
- `fgae cfgab fg bagce`: `4315`
Adding all of the output values in this larger example produces `61229`.
For each entry, determine all of the wire/segment connections and decode the four-digit output values. **What do you get if you add up all of the output values?**

@ -0,0 +1,200 @@
gea agfcbe egcbfd aecb cegbf cafgde fgeba ea gabdf begfdca | bcfeg ea fbdga fbgcdae
gbcd gce fedgba edafgc cafbe febgc febgcd cg egbdf dgcefab | ceg cfdgae bdcg cdgfbe
eaf cfade afgebc cdegfa abcfd feagcdb dfbgce ae dcefg dage | eaf cdgefb fea bfacd
faegbdc fagcde dbcfg ecgfb afegc gbe abec bgfcea eb befagd | afcge egb cgfbd bace
caegb fcaged ce gafcb gfcabe egdfcba acdfbg eca dbgea bcfe | gedbcaf ec ce fegacbd
bcegad beag agcbd ged degcabf dcaegf fecdb eg dbgfca dgbec | gcdebaf gde bacgd egcdaf
cbgef cgedfa agedfb dfca dgcef gbedac faged fgaecdb dc dgc | aedfbg dcaf cbdega bgaefd
dgfabe bfgce bfgea cdgefba fgbdca cefabd ae bae fgdba edga | ae fbgea dega ae
gdbefac efadgc gcbdfa cdgeb baecg bga agefbc gfaec ba feab | bfgedac abg cfgbae ab
adfbc ea eabc ade dcfeg cfaed abdfce bedafg ecfgbad bfcgad | cfade fbadec eda bgadfc
efgda dgeabf decbag acefgd edbfa baecgdf ba adb gfab dcfeb | agbf abd gdabfe ab
acbefg fedacb abde be gaedbcf agdcfb bec cfedb dfcab cfged | gabdcfe bceadf fgbdeac fegdc
deagfcb ebadc cgdea gacb ebgfad ba bfedc eab fgeacd bdcaeg | ecgad abcfgde gbdeaf dfbce
cbega dfaeb fcgbad gf ecagdb aegcbf gbafe gfce bcdeagf fag | bafge gbfeac fecbga gcafdbe
bgd efabcg cafbgd bfdgeca gdfe cbgfde cebad bfceg gd dcegb | egfd ebfcagd egdf adbec
dgbecaf dgcafe bedafc fb afgbec bcfda dabcg abf cafde dfbe | abf gacfedb cedaf ecadf
egfdcb afdcgb abcfedg gac ga fdgcea acfbg bfeca gbdfc gdab | befcdag agfbc eadbgcf afceb
gfdaeb gafceb ecdb fcdaegb acfgd cgeab ecgda abdgce eda de | dcbe dbfgeac gcbea baecg
ega bgdafe gafbcd afgbc abced baceg cfgbead fgec eg agfbec | eg dbegfca aeg fgce
dfbacg acbdeg afg bedga gf efgd eabdgf bcafe fagbe fbacgde | egdba fag cabfe gfa
dfbgeac feadcb aefcd abefd ebfdg gfcdae beca ab cdafgb bfa | abfed dbaefc cdaef dbfgac
ecgafbd gbaecd bfed fedbca geabfc de dfeac dae fgcda fbeca | acbdef acfbge bcfea beafc
adb bfedac cagdf eacfgd gcdbefa ecgdb gbaf abfgdc abcgd ba | cdgab acdgf dab ab
aegcdb ag bdgef aefcbd gbdae gacd aegfbc cgdbeaf dbace bga | gba dgca fbegd fbdge
cgea fdbega cfagd dae feacd bfdec ae fcgbad egafcd aedgfcb | gace agefcdb caefbgd ae
egfc cae gacbfe fdbae ceabf ce cgedab fdgcba fdbaegc fbagc | egcdfab cgef ecfg fgcab
bagcd afgdcb cdfa dcebfg fbcaedg bcefga ac dbeag fdcbg cba | ac cfgbd ebfdacg acdf
abgec bcaed bcaefg dafcge fdecb dabg ead ad gaedbc acdfbeg | ceadgbf bgda bagfec ade
acgde fcg acgebd dagfc bfdac adcefbg gf dgbcef feag dceagf | bcgdfe fcg fega gf
facgeb bfacg dabefcg cdaebg ec edbaf ecfab fceg cae cdbagf | cae gcef adefb facbged
gfeacd gbecad bce cfgba eb daeb efbcgd agcfdbe bagec dgcae | ecb eabd bec egbdfc
faegd agcfe bfad fd fed abfgdec gbadce edfbag eabgd cefgdb | fgdeabc df edgbfc egadf
dfeag efgadb bagdce bfcgde dcbagfe bgdea ef acdfg bafe edf | aebf fde def egdba
dab aebf dcebf dbcegfa egbdcf dacfb ba cdfga fbdaec egcbda | ab bad dfacg dgafceb
dbf agfdcb cdbfeg cadbe fd bafcg ebfcag egfdacb dfga bdcfa | fagd df cfgeadb ebfacg
edbaf deacg adcfbg fgecad beacdg acb abecd fbegcda cb cebg | debca daecb eacbd acb
ebgfac egfa dbacfeg afebc abcfdg cdefab gceab agc dcbge ag | gac ag facgebd egaf
bfdage bde bagd badfe ebcfgd afegd fdcebga afbce aedgfc db | gecfabd dbcgafe afgcbed db
dacbeg aegbcdf aedcf cg bagef gafec ebgafd bgcf gca cbeagf | cag bfgae gbfc daegbcf
fceg bcedaf ecfgadb cg begfac eabdg cbg eacgb dbcfga ecbfa | agceb baecf gc dbfaceg
egdf dacfbge eg gce acdbeg dfgcb fgecb fbdgca gdefbc efcab | ge bfedcga abcdfge fbeca
cefab bcgf cg fgead ebcfad dbecgaf bdgeca eagcfb efcag cga | gac adfeg cga gfbc
cfbgd efabcd bagef da bgadcf gbfda bdcegf bda bcgdafe gadc | dabfg da bgeacdf dab
feabd bgd begc edbgf edcfg afdecbg afcbdg cgefbd gb adecgf | befdg dgefcb dgecf fdgec
cdegba bdcg fecad bdaeg dbagfe bce gcebaf cdbae baedfgc bc | ebc cb edfac bfgacde
gfc ebdgaf cbfdge gcdaef gc fcdegba degfa eagc cfdba gfacd | gdfae agedcf fdageb fcg
bfgdc cafedbg eadfcb fgdace cbfda acebfg ebad ad acfbe dca | da ad fcedba acd
agfeb gced cdgebaf bcadfg gedacf dag gd agedf edcbfa eafcd | dg eacdgf dg gecd
edgafb bfa eabgc fa cbaedg agcbf gcfdb gaebfdc baecfg efac | abfegdc gbadecf cefa cagedb
gdaf defcb bgdaec cefgdba fg bdfeag becafg gfe eadgb bgdfe | gfbde gf gf acbdfeg
dabgce cebgfa egfdb geafc eda egadf cgfdea fedagbc dcfa da | afcge eda dae ad
adcef cegda cfa feacbgd dafbgc befdc egfa fa gbecda dagefc | geaf baedfgc fdeagc bdcega
gdecfa ecadg cgfd dc efbgac cefga feadbgc dca gabed dcfeab | acgfe gfdc dgfaec dca
cdbag aecb ca bgecad dac dgbfc debfga adegfc abdge adefbcg | dac cdgba gedafc ac
cdbfeg abe dbcafge eacfg ba cbfde bcafe eafgdb acbd fedbac | fcbdage abe eab eab
gdafc defgbc fdgab eafgdbc agfce adbc dc fbacdg gedbfa cfd | abfdg gfadb bcda badc
afcdge cafde acebf fabedc fbedagc cdeb fgcabd cba baefg cb | adfgbc cgedafb abc cba
gb agfbd deabf gab bagcdfe agcdf cfgbae gcabfd agcefd dcgb | cafdge gbcd acdfgeb cgaefd
gbadcfe ecfgba ebfad gabcf ace ce bceaf cbge gecdaf bcadgf | begc bfgac bafgcd gcbe
cedbfa bdecgf gfcdbea aecbgd gbcaf abgdc gd edga gdc cdeba | abedc dcg edga dcg
dcage fegcbd cdab gbfae ebdagc gbfdace bd baged dbg cfagde | daebg dcbeag efabg dbgae
agdbf gfac bedcafg cbafd bafcgd ceabdf fbcegd dfg gf dgeba | fg fadbc cfgebd gf
ab cagef fgeacb bag fdcgb cagfdeb eabf bfgca degbca edgcaf | fcbgd edgfac cafgdbe gcfab
befdg dafbeg dfbacg ge cdegba gfae deg dbcfe dgaebfc gabdf | eg eg efga bdefc
beafcd gbaedc adfecg afbdecg bafgc ef dgeac ecf aecgf dgef | dfeagc cgdea fdecga fce
degbc agcbd ecabdg bcefd gfdacb eafbgc decgabf gdae eg gbe | gcbda dbefc dcafgb gcfeabd
bedacg bge bg cfgdea bcedf gaedc dbceg fdbcgae dgab gecfab | ecfbd egb beg adgb
bagdfec fdcb gdbeac facbg egfab gfc fc cadfgb geafcd abdcg | cbfd adbgc fagcde dbceag
afd fa fgbaed facb decfa dbeafgc aedfbc fbgdce cdage decfb | afd cbaf eadfgb caedf
fgead dgfbac df gaebfcd fgd gedab cadgbe defb gafec edgafb | badegf edfb fdg fgd
dbceag egfc ecadf degcbfa eg bcefad ega egfad dfbga fcegda | aefgdc defga ge bcaedg
dbgef dcfeb dcba ceb faecdbg adcfge bcaegf adbfce cfead bc | bc dagbecf bc bec
edcb fbgcd bgefd fgabec dbagfe cb dfcga gabcedf egbcdf fbc | afcbedg bgaefc cb egfdb
baefcg ad fagec acedfg agdf efadcb fagedcb gdcea dac gbced | cbegfda gfdcae fadecb dac
gedfca acbdgef egdac gafbe acegdb aefgc cdfe cadbfg fc fca | caf cbgfdae cfabgd cfed
agdfc ebdgac eafdgc degca af cdegbaf efca dgfcb bdfage fga | cegad gaf befadg dafgc
cbadef dabfge caedb feac adgcfb ea bacfd eda deafbcg gbedc | ea gacbedf efac acef
eb gfadbe dcefa gfdbc edcgfb cgfdba deb bcge dgbfaec bdcfe | fgbcd egcb ebcgfd bgafdce
adcbf bfaed cd fdec gcbfa acd agcebfd cegadb afbdge dceafb | dacfbe dac afcbd bdfca
dba gdcfbe ba gafb gfdbaec gdcba aedgc afcebd gcbfd dfcbag | ecgbadf faebcgd decag adb
adfgbc eabdgc gebf efdca eg bcfeag fdbceag cafbg gec fagce | gabcde cge abfgc fbacge
gb fbeagd dfacb egbf aecfgd degfa ecgbfda adecbg bga gdabf | efdgba dcfab ebdcga dfbga
agfde efdgcb aefbcdg dgbfe dcafbg adbe dbafeg fda da cgfea | dfa geafc ad afd
ab bfa bgfed agfdcb abdfg efcdab dgeafc bacg badcefg facgd | edfgca gdcabfe baf acgb
agfec befc begdac bcagf eagdfc gdbfa cgeafb cfebgad bc gcb | fbce cebf fabecg abcgf
gecadf dgbfca gfabedc aedfgb cdgba badfg cg cdg bedca bcfg | cg gc fcdagbe bdfag
cag acbdeg fdabegc gcfdbe bgaf ga cagfbe cfeag bfgec feadc | gbfaec fgab gfcae cgebaf
febcga gbfc edabcg gfabdec fecdag bg gcfae efadb abgfe gba | fabge bgfdeca bag afdbe
fcdae gabed dbcea bcgdaf aefdbg gcbe bdc cb aebgcdf acedbg | dgbafc bdc gdbefa fadce
gbecafd cbaeg cefagd aed bdag acedb efdcb cegabd efacbg da | gbeca dabg da edcfbag
gfdeab defgbc dfagb bgc afdgcb efabcgd cb acfb agcde bdgac | bc aefdbcg aecdg bgcaedf
fabedc fdeac fbd adfbe bcefagd dfcgbe dbage fb fbac gaefcd | afced fcab dfb edbaf
aegfbd befad cbgea dg bdeag fedg dga fecbdga cabgdf bdfeca | dafbe acdbef acebfd gfed
becaf ecbfdg begcaf dcbga deb dgfacbe ed afedcb afed bdcae | aefd dacbe dfbace cdbefg
cdgafbe bgecfa da fcage dfa gcfead debfc gfdbea cadg cdeaf | adf cdefb febdcga fgeca
dcefa agbdfc gacfeb fdbcea bedc dc cda cabegfd defga becfa | cgbfead adc dca cda
gbdeac beafgc fae bdcef cgeba aebcf aefbgdc fgdcae fa fabg | bdcfgae fgdaceb af cbefa
gfdabce acbde abgd fdbceg ecdag bd becfa edcbga bed fcgdae | ebd gdba db feagbdc
age gcbed gcbea dbcgfae acde fcabg acgbed ebfadg ea fcdbeg | cade eagdcbf bcgeda daec
afgbcd edfcg dcf fgbade cegbf dc afegdbc adce efdag fgeadc | dcfegab gedabfc dagef fcbeadg
gdefc dac afbceg feabdgc aedcg bcadeg da cgbae bagfcd abde | da ebda gbaecf efgdc
fgcebd af abefcd dfceb acdbf fda dafgce dcgefba afeb acbgd | cgdba decagfb fad af
egfba agbed ade dfab cgebd agbdef aefcdbg da cbgaef cgdeaf | fdbgcea ad ead cbeadgf
eda abcgfd afgde fagdcbe gdfec ae debafc afdgb ebag afebgd | ea baefdg fgeda ae
eg gdeaf bgfe gdbfae agdfb gea bafecdg defca gbdafc bdgeac | cdfbga fbgda age eg
dbafce daegb eadfcg efadg facebgd df cfgea edf fcgd efabcg | gdeab fed efcag ecgaf
fbcea gbafc fae ef daefcb eacdb cdfbega dbfe gbdcae fadgec | cebaf gfcab afcbg ef
gbdefc edbag cdfaeb bc cgbafde cbdea efacdg dbc afbc cfdae | aegdb gdabe bfca fcba
cfbegd gbcde fgcdb df efgbda fdce bfacgde fbd dbeacg fcagb | df dfabeg fd eabfdg
fcdeba cad dc fgeabd dfabe dbecagf acdef bcfd fgcae gdbeac | bfadgce afdec gdfeab edcfba
afbdec febdg befcg debag bdgefa egdbca df bdf gdaf bcfedag | fd dbf cefgadb degba
gbaedf eacdgbf gebac dbacef eag ecbgfa eg fcabe ecgf dgbca | bcgae ge ge gebac
defb facdb fd cgeabd eafdbcg ecfgda cdf ceadb bafedc cgabf | dafecb dbfe fedb fdeb
cdeab bcefdg bfag fbdeag dafeb eafdcg dbgfe gefabcd fa daf | fda adecb ecdfbag adf
dcfgba gbca acdfg fbcgd agecdbf fdcebg dacef efdgba afg ga | afgcedb cgba ebdgfc efabcgd
dfcgae baf cgefa agecfb beag acbfe defbc ab cadgbf gebafdc | acedgf ba gfcadbe afgecb
agebdc eagbdcf fgeabc adfecb defga dc beacg agced dac dcbg | acd geafd dc ecbadg
gbaedc agfec dacef efabgc cgfd dc dfeba dac eafgdcb aecdfg | geacfd dac dc ceagbd
bdafe dacbgf edcg gedfcb egf eg agbdcfe gbcafe bfcgd fbdeg | dfeab abgfced gdec dbfecga
abgfc becgfa cadbfg fega cef fegbc dbeacf abgdefc ef cbedg | abfcdg acefbg bcaefg cef
adcfe dgec ecdgaf cgfbead eg fdbcea degfa eag cfgeab dbagf | ge edgc fgecbda dcbafe
fcebad eagcd cfbe dacgbf egbcfda fbaed fdc cf gbfead eadfc | abedf fbdaec bfaecd cbef
afbde abg bcfead cdgeab gfeb gb eafcdbg gfadb efadbg dfcag | gadbecf gb aedgbf gdbeafc
gcb edagc gb gbdf dcgbe bfced gebfcd efcdba cfegbad afbcge | gb bg adceg gcb
cfdbgae cga cg dgcbea egabfd cefg fgaedc cfabd dgcfa efagd | gac cebfadg adfegb adcfeg
cbga aefbd gb adcgfe edcbfg deabcfg bcagfe feagc febga geb | agbc cfeagd gbe dcefgb
dgfceb bdacg egda cdbeg cad bdaecgf fagbc cbedaf aedcgb ad | gade egcbd cafbg adge
bd degcbf bcda dfagbec aedfb fdage decbaf efacb fcebag bed | dcba dbegafc cefab bdfaec
bdae cbgdea gaceb gbfdc fgdeca dagfbce cda ad acdbg cefgba | da dbae dcgab da
bacgdf bdfca adefc bdc adcfgbe fbecga agcedb bgfd fagbc bd | fbdg bd cgdbfea cbd
bdeg fecbga ecbda gecdaf agdce abcfd ecb ecbdgaf eb cbaged | cbe aebcd gedb bec
dcgfba cfegab faebcdg bae cdfba badec cebafd be debf daceg | be becfga afdceb fbgadc
ebgcda begdf gbe ge cdbgafe dfagcb fdegcb cfeg feabd gdbcf | gdabec ebdfa ge afbed
dbcg cadfebg faecg dg gfcad fgadcb fbdeag dag fdcabe bafcd | fgdac gefca agd dg
dafcb agfeb ce bdgfac ebc acdfeb abfce cfde fedacbg begdca | gaebf debcfa bcadfe bec
bdac gbd bcagf agbfdc agcefdb fgbda bcgedf eadgf db facbeg | bdfag cfbgad gacbfe gfead
df dfagce cfageb fdbgce gfcadeb cfd dafe cfgae agbcd fgcda | dgbca fd fagec fcd
becdfa bfdca fgbacd gc dgcfb egdfb bcg cfag dcbaefg bcdage | cafdgb cbg cdabge cgaf
dacbeg gbdf dfebca df fagec def abedgfc fcedg cbgde fgebdc | cedfagb cagef cdgeab egfcd
edbcag edgbc agdbef ebacd cdeagfb bda ba cagb dface gcbedf | cagb dba dcbgaef adebc
egafbc adcfgb ef cdgfeb fcdgaeb ecdag cfe cdgfe ebdf dcgfb | geadc eadgc fec febcag
aefgb gac gabce fcgaed ebagdc gc cedab fdbcae abcgedf gcbd | cbgae dfeacg bgdcea agc
agcd edbafc fda ad fcaegd fegac adfgebc dfaeg bgdfe fgbeac | agcd fgecab ad bdfge
fbgecd dcabe eafgbc bef cegfd efcbd fb fdbg gfdeabc cadgef | fb cedfabg efgabcd bf
egfcba cfgd edfba fecgbd dg edfabcg gde gfbec fdbeg bdcage | dge fdcg gd cgfbe
eacdgf fdbga bgcefad acd ca fgbeda ecbfd bdgcfa abcg fdcab | gbfade gbafd gacb abfdc
abdfc afebcg edabg dcge gbdefa gbdca cbg cg dbgace bcgeadf | bgc bagefd gcb bcfda
gcde geb gabdfce eg bafdec gdcbae ceabd gdfbea bgfac gbace | geb abfcg cbdea gbfac
ge fcead edgac ged dcagb dgbaecf afeg eafcdg bcfade gedcbf | gfea dfgcbe afeg gde
ceb acdbe cb aegdb acgb cebfgd ecfad efgcdba feabdg cdagbe | cbga daecf cabg cb
bcgaf gfbea gea cabdge abefcg gabdfce cbgdfa cfea ea gbedf | age ae adgbec gea
cgdb fbgea cg fadbcg bdecfa abfcd gabfc gfecad cdfeabg gcf | fcg fdegbca gbeacfd cfg
cbfae bedafgc fbcgde agcbf bga faebgd ag fgabcd dcga dfgbc | efcab ebcfa dbcgf cadg
gced egafdc cfeabgd cfdae gecafb fadgc ec fagcbd cea afbed | gcbdfae dfgac cbeafg fdcgae
cagd dcfbg bfdec gd fcagb agedfcb bcgadf gbaefd efcagb fgd | fcadgb gd abcgf cadg
adbfc bcafe cd fadgeb gcfd gbfad gadecb dca ebfgdca acbfgd | acbdfg dgcf bfcagd dagfb
fcaedb eb bdfgcea dcafgb dafbc bdeafg befac efb ecfga dbce | fbcea eb cdbe eb
fdagce eca fecgdb edbgac abed dgafbce cegab cabfg bgecd ae | ebda cea dbcfge fgcab
agefdb ec afedg cbgaf daec dbcgefa ecfag ceg cgafed egcbfd | fdbgce dgfecab bafgde gafbc
bcega eafdcb abfgdc dacef gefadc bcd adegfcb fdeb dcbea db | ceafdb debf bdef eacdb
afb egaf fgaceb aecdgbf becgf acdefb af abgfc dcbag febdcg | fa fa cbgaf eafg
cagbfed cgdbe ag gbedcf aefbc gbeca gdba gae edcfag degbac | ecagb gebac begcdf ag
adf dgaec eabdcgf cbfga cdgaf fd eafdbg decf cfgaed ecbgad | fda fcgba dfa egcda
adfgce bdgaf agfcd dbeag cdfb bf fgacbe fcgabd fbg cbafegd | gedab fgaedbc fedbcga gbcafd
fedbga cefba cbd gbdea cabed ecgd dc gbdeca adbfegc cbagfd | cd acefgbd befca aecfb
agecbd facegd gefadcb gcaed geaf gcf dcbfe dgefc dafgbc gf | eadgcf aefg gdbcfae gf
bdgaec efadbg fcadeb dbegc agdc bcgef edagb aedgbfc dcb cd | bedag dcga bcd fdeagb
adfbg bfc cdgbaf dcab fdabge bfdcgea cbgaef cgdfb cb egfdc | bgafed cb cdba dbafg
gdbaec bge gbad efcbd egadc gfdcaeb bg egfcda cgdbe cbaefg | gcfabe gdba bg fgecad
cfdagb cgaf gfdab fa eabdg afb ebdcfa fbcgde gafcebd cgdfb | fa af bfa dacegbf
ecafgb cfedga abdcg debf dcbfea be bec dacbefg beadc adecf | eb faedc debf cbe
gd cafbgd efbga agd edafcgb gbadec cdeab edgc geabd cbfead | dga dg agd dg
abefdgc dfae dbfcg fa gabfce agf cebagd dgace dfcage cdgaf | cgdfb fdae efgadcb gdcea
egdbc cadf gfceda ebagfc dagec cgeaf bdagef gad ecafbgd ad | cegda eacdfbg da dfac
gfadc aced dcgbfa ae dfebg efagd fdeacg fbgeac cegfbda age | bfdeg cgeabf gea cead
bc bfdega fbc bgaef ecdbaf cfbgae acgb egdafcb gefdc gecfb | cbefg bfc dcfeab bcefg
cdebaf egcbf bdfgc adfcb cgd agdb ecbafgd gcdaef facbdg dg | bgad gcd fgebc dcebagf
eabcd abdgec agdcfb cdbga eb dafec bec dbeg cabgef cfgbaed | agdbfec dacbe be eb
cabfedg gbacf beca eb bfe afebgd efcdg cfageb cgefb dgabcf | be dgefba dgcaefb eabcfg
bdfga fbgcd gdfcab acdf bafdge cfg cfbgea fdagecb cf dbgce | gcf fgc cf cdfa
aeg agcde aecdb gbfdea ag gacb gafcdbe ebdafc gedfc ecdbag | gadce gea agbedc cedgf
bdg fdbge fcbd aecgdb dcgfe fcdgae fbage bd abdegfc ecbdfg | fcdb bd edbacg decgf
fagdbc dbc dbag cefdg db bcfga efdacb faecgb cdgfb efagdbc | dagb cdb cgdbfae abgd
fadecg cg bgcd gcefabd fgeab fadcbe gcefb bfcde ebdfcg cfg | bfedcga bgfcdea dcbg begcdf
fgacde dcegbaf fagbed ceab bfa aefdc cdbfa ab cbgdf bfcade | fba fceda baec bfcdea
dfeca ceab ebcgdaf cdebf bgaefd aed ea bfgdec fcdga cfebda | aedfbc dea deacbf dea
afdegb dabcg egd eacgbd cdefb egac eg gebcd ebfdcga bdafcg | agcbd fagdceb ecabdg dcbga
gcb bfdcea bg cgade bdfce bfgd dbegc cegfab befcgd dfcabge | efcbgad edgfcba fdgb afgcbe
adbecg cad fgacbe gfcda decf dc afbgd fgace dcegaf ecafdbg | acgebfd dc cda fgcea
egbfad bdfca bg dfabg bagdecf egab fagde ecfdag bgf fgedcb | dfacb gb dgaef fbdac
bfdgc ac fdabcg dgcfea cad aegfdbc cebfgd gbac adebf afdbc | ac bdgfc cgafdeb edbfgac
gbacedf cadbef gedc agcbf cbaedg cbade ecgab eg bgfade age | gdfbaec dcebfa dgfabe ega
egcdfa ba efdbga bgcefa agb fgcab ceagf ceab fdgcb fcdabeg | cfagb bag cbgfd fbagc
baced fcdebg gecaf gaebcf eadbcgf gfab ecafdg cfbea fb ebf | fb bgfa afecb aegdcbf
ebfadg cbdfaeg gcdfea agd da dcbgfe gdfeb bgeda dbaf ebacg | fbad da cegab abedgcf
cdfgeab gdbfa aebdf cdeafg gb acfgbd fbg dgacf egabfc cgbd | cbagfe cebgaf gcadfe bfg
dcgeb edgf dgfacb dfc edabcg df bfeac gdcebf fedcb gcdabfe | bafce debgc df ecbdg
fdb db dbeg abfegc dcfeb ebfcgad decaf efbgc fcgabd fgbecd | cedfa dafce cedfb fegbcd
afdc gbcaefd baefcg gdbecf gbafd df ebadg dgf fcbag dfcabg | fdg dcfa abegd df
af cegbfa bfca egdabf aef bgeac cfaeg caebdg gdecf gcfebda | ecgfd ebfacg bcage dcefg

@ -0,0 +1,118 @@
package main
import (
"bufio"
"errors"
"fmt"
"os"
"sort"
"strings"
)
/* --- Start of UniqueSignalPattern type --- */
type UniqueSignalPatterns [10]SignalPattern
func (u UniqueSignalPatterns) Len() int { return len(u) }
func (u UniqueSignalPatterns) Swap(i, j int) { u[i], u[j] = u[j], u[i] }
func (u UniqueSignalPatterns) Less(i, j int) bool { return u[i].numberOfSignals < u[j].numberOfSignals }
func MakeUniqueSignalPatterns(data string) UniqueSignalPatterns {
uniqueSignalPatterns := UniqueSignalPatterns{}
uniqueSignalPatternsStrings := strings.Split(data, " ")
for uniqueSignalPatternsIndex, uniqueSignalPatternsString := range uniqueSignalPatternsStrings {
uniqueSignalPatterns[uniqueSignalPatternsIndex] = MakeSignalPattern([]byte(uniqueSignalPatternsString))
}
sort.Sort(uniqueSignalPatterns)
return uniqueSignalPatterns
}
/* --- End of UniqueSignalPattern type --- */
/* --- Start of SignalPattern struct --- */
type SignalPattern struct {
signals [7]bool
numberOfSignals int
}
func MakeSignalPattern(data []byte) SignalPattern {
signals := [7]bool{}
for _, character := range data {
signals[int(character) - 0x61] = true
}
return SignalPattern{signals,len(data)}
}
/* --- End of SignalPattern struct --- */
/* --- Start of InputLine struct --- */
type InputLine struct {
key map[int]int
uniqueSignalPatterns UniqueSignalPatterns
outputValues [4]SignalPattern
}
func MakeInputLine(data string) (InputLine, error) {
inputLine := InputLine{}
inputLineStrings := strings.Split(data, " | ")
if len(inputLineStrings) != 2 {
return inputLine, errors.New("Invalid input line parsed")
}
inputLine.uniqueSignalPatterns = MakeUniqueSignalPatterns(inputLineStrings[0])
outputValuesStrings := strings.Split(inputLineStrings[1], " ")
for outputValueIndex, outputValueString := range outputValuesStrings {
inputLine.outputValues[outputValueIndex] = MakeSignalPattern([]byte(outputValueString))
}
return inputLine, nil
}
/* --- End of InputLine struct --- */
func partOne(inputLines []InputLine) {
numberOfUniqueSegments := 0
for _, inputLine := range inputLines {
for _, outputValue := range inputLine.outputValues {
if outputValue.numberOfSignals == 2 || outputValue.numberOfSignals == 3 || outputValue.numberOfSignals == 4 || outputValue.numberOfSignals == 7 {
numberOfUniqueSegments++
}
}
}
fmt.Printf("Part One Answer: %d\n", numberOfUniqueSegments)
}
func partTwo(inputLines []InputLine) {
fmt.Printf("Part Two Answer: %d\n", 0)
}
func main() {
file, err := os.Open("./input")
if err != nil {
fmt.Printf("[Error] Unable to open file")
os.Exit(1)
}
defer file.Close()
inputLines := []InputLine{}
scanner := bufio.NewScanner(file)
for scanner.Scan() {
inputLine, err := MakeInputLine(scanner.Text())
if err != nil {
fmt.Printf("[Error] %s\n", err)
continue
}
inputLines = append(inputLines, inputLine)
}
partOne(inputLines)
partTwo(inputLines)
}
Loading…
Cancel
Save